Nie wiesz jak przygotować się do egzaminu maturalnego? Zdaj z Nami maturę!

Autorski program merytoryczno-pedagogiczny został przygotowany tak, abyś w rzetelny sposób utrwalił swoją wiedzę z zakresu matematyki oraz posiadł zdolności emocjonalne, które potwierdzą Twoje umiejętności na maturze.

  1. Czas trwania kursu: wrzesień 2021 – kwiecień 2022
  2. Ilość planowanych godzin zajęć: 99h
  3. Organizacja zajęć: on-line lub w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu
  4. Materiały są całkowicie bezpłatne i dostępne dla Ciebie po zalogowaniu. Wystarczy, że zapiszesz się na kurs.
  5. Zajęcia odbywają się w grupach (6 -12 osób), ale także kładziemy nacisk na Twoją indywidualną pracę poza zajęciami, poprzez rzetelne sprawdzanie zadań domowych. Pozwoli to na szybką ocenę Twoich postępów na poszczególnych etapach przyswajania materiału do egzaminu maturalnego.
  6. Trening pedagogiczny pozwoli Ci na pozyskanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, poznania swoich mocnych oraz słabszych stron i pokaże Ci jak umiejętnie nimi zarządzać. Działania artystyczne pomogą Ci złapać dystans do otaczającej Cię rzeczywistości, tak żebyś z oczu nie stracił celu, który sobie obrałeś.